Cartellus in sa Bibrioteca

Cartellus in sa Bibrioteca

Innoi agatais is cartellus in sadru chi eus postu in sa bibrioteca de Santu Sperau.
Chi boleis a fai e a apicai atrus cartellus in atru logu sinnalaisiddu scriendisi' a amoscardia@tiscali.it o a perduperra@hotmail.com

 


Visualizza in modalità Desktop